Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm ngoại ngữ, tin học... Đây là điều kiện quan trọng để các cơ sở giáo dục đánh giá việc đủ hay không đủ điều kiện mở cửa trường học.

Ở bậc mầm non, tiêu chí thành phần 1 là giáo viên, cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp tại cơ sở giáo dục phải có mã QR xanh thể hiện lịch sử tiêm chủng; nếu tỉ lệ đạt 100% là đạt và dưới 100% là không đạt.

Ở bậc phổ thông, có 10 tiêu chí thành phần, đánh giá ở mức độ đạt và không đạt. Chẳng hạn, khoảng cách học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong phòng học, phòng thi, phòng làm việc từ 1 m trở lên và ngoài phòng là từ 2m trở lên, nếu thực hiện đúng là đạt và nếu có thời điểm không thực hiện đúng sẽ đánh giá không đạt..

Ở khối trung tâm ngoại ngữ, tin học, các tiêu chí và mức đánh giá cũng tương tự.

TP HCM: Cơ sở giáo dục nào đủ điều kiện mở cửa? - Ảnh 1.

Bộ tiêu chí là cơ sở quan trọng để các trường xác định điều kiện mở cửa

Theo bộ tiêu chí đánh giá này, trong 10 tiêu chí thành phần ở từng cấp học, nếu đạt 8-10 tiêu chí thì được đánh giá là mức an toàn cao, cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động dạy học. 

Nếu đạt 6-7 tiêu chí là mức độ an toàn, cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động dạy học, trong vòng 48 giờ cần khắc phục các tiêu chí không đạt để đạt ít nhất 8 tiêu chí thành phần.

Nếu đạt dưới 6 tiêu chí thành phần - chưa đảm bảo an toàn, cơ sở giáo dục không được tổ chức dạy học; phải khắc phục các tiêu chí không đạt để đạt ít nhất 6 tiêu chí thành phần mới được tổ chức dạy học.

Các tiêu chí đánh giá cụ thể xem TẠI ĐÂY

Tại TP HCM, sáng 20-10 chỉ có hơn 200 học sinh của xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ được trở lại trường học tập trực tiếp, gần 1,5 triệu em phải học tập trực tuyến và khối mầm non chưa có lịch trở lại trường học.

Đặng Trinh