Từ số liệu đăng ký ban đầu này, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện từ ngày 5 đến ngày 12-6. Đúng 16 giờ ngày 12-6, các trường THCS hết hạn nhận phiếu đăng ký tuyển sinh lớp 10 và hoàn tất nhập dữ liệu vào danh sách thí sinh tại các phòng GD-ĐT.

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ diễn ra ngày 16 và 17-7

Năm nay các trường THPT công lập tại TP HCM tuyển gần 66.000 chỉ tiêu vào lớp 10

Thí sinh vẫn dự thi 3 môn là toán, văn và ngoại ngữ. Thí sinh dự thi vào trường chuyên dự thi thêm môn chuyên.

Về đề thi, Sở GD-ĐT TP HCM cho biết, nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS, chủ yếu ở lớp 9.

Chi tiết đăng ký nguyện vọng ban đầu như sau: 

TP HCM: Công bố số liệu ban đầu về đăng ký nguyện vọng lớp 10 - Ảnh 1.

Số liệu nguyện vọng đăng ký ban đầu

TP HCM: Công bố số liệu ban đầu về đăng ký nguyện vọng lớp 10 - Ảnh 2.

Nguyện vọng chuyên và tích hợp

HS được đăng ký 3 nguyện vọng: HS lựa chọn 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3 vào lớp 10 các trường THPT công lập phù hợp với năng lực học tập của bản thân, gần nơi cư trú để thuận lợi cho việc tiếp tục đi học khi đã trúng tuyển và giảm áp lực giao thông theo chủ trương của TP. Thứ tự ưu tiên xét tuyển: Những HS được dự xét tuyển là những HS dự thi đủ 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0. Điểm xét tuyển: là tổng điểm 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 (trong đó bài thi ngữ văn và bài thi toán hệ số 2, bài thi ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên. Ở một trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

Đặng Trinh