Theo văn bản khẩn của UBND TP HCM về chủ trương hỗ trợ và giãn thời gian thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho học sinh trên địa bàn TP HCM. UBND TP đã có chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành liên quan, cụ thể như sau:

UBND TP chấp thuận chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ 100% học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, HS các trường phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP HCM do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trừ các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

TP HCM hỗ trợ 100% học phí học kỳ I cho học sinh - Ảnh 1.

Các cơ sở giáo dục tại TP HCM không thu học phí học kỳ I cho đến khi có thông báo mới

Giao Sở GD-ĐT TP HCM phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND TP trình HĐND TP dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ 100% học phí học kỳ I năm học 2021-2022 theo đúng quy định pháp luật.

UBND TP cũng giao Sở GD-ĐT TP hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tạm thời chưa thực hiện thu học phí học kỳ I cho đến khi có hướng dẫn mới. Vận động các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài giảm học phí cho trẻ mầm non và HS.

Đặng Trinh