Theo đó, đối tượng dự thi là học sinh đang học lớp 8, 9 THCS và học sinh THPT, GDTX nhằm mục đích khuyến khích các em nghiên cứu khoa học, học tập theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Cuộc thi này cũng thúc đẩy giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học…

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, nội dung thi là kết quả các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học - kỹ thuật thuộc những lĩnh vực được quy định được thực hiện trong một năm, tính đến ngày 15-1-2022. Theo quy định, mỗi phòng GD-ĐT, trường THPT, GDTX là một đơn vị dự thi. Có 22 lĩnh vực dự thi, như: Khoa học động vật, khoa học xã hội và hành vi, hóa - sinh, kỹ thuật y - sinh, khoa học trái đất và môi trường…

Đ.Trinh