Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, vừa ký văn bản trình UBND TP nhiều vấn đề, trong đó đề xuất UBND TP kiến nghị Bộ GD-ĐT cần có những quy định kịp thời, phù hợp với đặc thù với giáo dục TP HCM, đặc biệt liên quan đến chế độ, chính sách cho giáo viên.

Cụ thể, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM đề xuất điều chỉnh định mức số tiết dạy bậc tiểu học, THCS đối với giáo viên các bộ môn nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật), tin học và công nghệ, tiếng Anh như định mức tiết dạy của giáo viên THPT. Lý do là vì yêu cầu về trình độ chuyên môn đều từ cử nhân, tuy nhiên giáo viên tiểu học phải dạy 23 tiết/tuần, giáo viên THCS 19 tiết/tuần, trong khi giáo viên THPT 17 tiết/tuần.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TP HCM cũng kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở, ngành liên quan phối hợp “Xây dựng một số chế độ chính sách đối với viên chức là giáo viên cấp tiểu học các bộ môn tiếng Anh, tin học, giáo dục thể chất, âm nhạc, mỹ thuật" trước yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay khi triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời chỉ đạo các sở ngành liên quan nghiên cứu đề xuất hướng giải quyết cho chương trình giáo dục địa phương.

Năng lực cán bộ thực hiện ứng dụng CNTT và chuyển đổi số còn hạn chế

Cũng theo Sở GD-ĐT T HCM, trong nhiệm vụ thực hiện tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong lĩnh vực GD-ĐT có thực trạng là năng lực của cán bộ thực hiện còn hạn chế, chưa theo kịp sự thay đổi của công nghệ (cán bộ CNTT thuộc các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, phòng GD-ĐT). Chế độ chính sách, đãi ngộ chưa thu hút nguồn nhân lực CNTT được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Sở GD-ĐT đã chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai thí điểm các dự án, hạng mục CNTT và CĐS, tuy nhiên, đây là lĩnh vực mới, chưa có các quy chế, quy định, hướng dẫn và tiêu chí đánh giá từ các cấp có thẩm quyền dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện như: công tác xây dựng các tiêu chí, quy chuẩn về công nghệ, mua sắm trang thiết bị thiết bị, công tác thuyết minh ghi vốn, vân dụng các nguồn kinh phí cho phù hợp, ...

Đặng Trinh