Theo công văn mới nhất ngày 17-5 của UBND TP HCM, UBND TP yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp (kể cả các trường ĐH, CĐ, các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường) trên địa bàn TP HCM thực hiện nghiêm quy định tại công văn số 141/UBND-VX ngày 6-5 của UBND TP. Cụ thể: Tạm ngưng các hoạt động dạy-học, hoạt động giáo dục trực tiếp.

TP HCM nhắc nhở các cơ sở giáo dục thực hiện quy định tạm dừng hoạt động dạy, học - Ảnh 1.

TP HCM nhắc nhở các cơ sở giáo dục thực hiện quy định tạm dừng hoạt động dạy, học (Ảnh: NLĐO)

Trường hợp triển khai các hoạt động dạy-học không thể tổ chức qua mạng Internet (như thí nghiệm, thực tập, kiểm tra, ôn tập cho học sinh cuối cấp chuẩn bị cho các kỳ thi...), thủ trưởng các đơn vị, cơ sở chủ động quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức triển khai phù hợp nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, đặc biệt là yêu cầu 5K.

UBND TP HCM cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không tuân thủ các quy định, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 của TP. 

Đồng thời, giao UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp (kể cả các trường ĐH, CĐ, các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường) thực hiện nghiêm các quy định. 

Những trường hợp không tuân thủ quy định, có dấu hiệu chủ quan, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP sẽ bị xử lý nghiêm.

Đặng Trinh