UBND quận 4 cũng ra phương án bình chọn học sinh tiêu biểu khối lớp 5 như sau:

Năm học 2019-2020, sẽ bình chọn 120 học sinh từ các lớp tiếng Anh đề án hoặc tự chọn (mỗi trường chọn 8,5%) và 70 học sinh đến từ các lớp tiếng Anh tăng cường (mỗi trường chọn 13%)

Các tiêu chí được bình chọn là: Quá trình học tập từ lớp 1 đến lớp 5 đều được khen thưởng, điểm kiểm tra cuối kỳ lớp 5 hai môn toán và tiếng Việt từ 19 điểm trở lên. Được xét tiêu biểu trong số 5 học sinh hoàn thành xuất sắc tại các trường tiểu học về thành tích nổi bật trong học tập, phong trào và các thành tích đặc biệt. Riêng học sinh đến từ các lớp tiềng Anh tăng cường phải có một trong các chứng chỉ quốc tế theo yêu cầu và điểm kiểm tra tiếng Anh tăng cường bình quân 4 kỹ năng từ 9 điểm trở lên (không có kỹ năng nào dưới 8).

Năm học 2019-2020, quận 4 có 14 trường mầm non công lập, 14 trường tiểu học công lập và 6 trường THCS công lập.

Hệ thống các trường này đủ khả năng tiếp nhận 100 trẻ trong độ tuổi. Quận 4 cũng ưu tiên đảm bảo đủ sĩ số/lớp trước khi thực hiện 2 buổi/ngày.

Năm học này quận 4 cũng giải thể Trường Mẫu giáo Tuổi Xanh 16. Toàn bộ giáo viên, học sinh sẽ được chuyển qua Trường Mầm non Ban Mai.

Toàn cảnh tuyển sinh đầu cấp tại quận 4, chi tiết phân tuyến, chỉ tiêu tiếp nhận ở từng trường mầm non, tiểu học, THCS, phụ huynh xem tại đây 

Đặng Trinh