Đây là Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp thứ 3 được cấp phép hoạt động, sau hai trung tâm được cấp phép vào năm 2019 tại HN và TP HCM. 

Theo quy định, Trung tâm VETAC được thực hiện đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định của Bộ LĐ-TB-XH. Trung tâm có hơn 10 kiểm định viên là các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm từ các cơ sở giáo dục ĐH, ĐHQG TP HCM, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Khi đi vào hoạt động sẽ tổ chức tư vấn xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc; thực hiện đánh giá ngoài đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trình độ đào tạo; công nhận kết quả đánh giá và trao chứng nhận.

TP HCM: Ra mắt Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp - Ảnh 1.

Đây là Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp lớn nhất phía Nam

Theo PGS-TS Nguyễn Hội Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, Giám đốc VETAC, cùng với giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp trong những năm gần đây cũng quan tâm và đẩy mạnh việc kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo cả chương trình lẫn cơ sở đào tạo. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập với khu vực và thế giới, giáo dục nghề nghiệp nói riêng và giáo dục đào tạo nói chung phải có sự cạnh tranh bằng chất lượng. Muốn vậy thì phải có minh chứng, thẩm định, đánh giá và chứng nhận và tất cả phải làm công khai, minh bạch theo các chuẩn mực của quốc gia và quốc tế.

Tin-ảnh: Phương Quỳnh