Sở GD-ĐT TP HCM vừa có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức hoạt động hè năm 2020.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP HCM giao cho các trường mầm non chủ động tổ chức hoạt động hè từ 16-7 đến 21-8 tùy vào điều kiện thực tế: nhu cầu gửi trẻ của phụ huynh và việc tự nguyện đi làm trong dịp hè của giáo viên. Hiệu trưởng các trường mầm non sẽ bố trí cho giáo viên nghỉ hè một cách hợp lý, để giáo viên có thể tham gia học bồi dưỡng chuyên môn hè theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

TP HCM: Trường mầm non sẽ giữ trẻ trong hè từ ngày 16-7 - Ảnh 1.

Các trường Mầm non tại TP HCM giữ trẻ trong hè từ ngày 16-7

Từ 24-8 đến 4-9, các trường mầm non sẽ tổng vệ sinh, xây dựng môi trường giáo dục để đón năm học mới.

Sở cũng yêu cầu các trường mầm non tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch bệnh; phối hợp với phụ huynh giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của trẻ; đảm bảo an toàn trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học... 

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TP còn hướng dẫn các trường tổ chức hoạt động hè phải phân công cán bộ quản lý trực và giải quyết công việc, đảm bảo đủ số giáo viên/học sinh theo quy định; các đơn vị tính toán để thỏa thuận với phụ huynh về mức tiền ăn trong hè để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ...

Đặng Trinh