Theo đó, mục đích của dạy học 2 buổi/ngày ở các trường trung học nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

Các yêu cầu đối với trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày gồm: Được tổ chức vào các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 7). Đối với cấp THCS: Buổi một dạy không quá 4 tiết, buổi hai không quá 3 tiết, mỗi tuần học không quá 6 ngày. Đối với cấp THPT: Buổi một dạy không quá 5 tiết, buổi hai không quá 3 tiết, mỗi tuần học không quá 6 ngày. Các trường trung học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày phải đảm bảo hoàn thành kế hoạch giáo dục được giao, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Thời lượng dành cho phụ đạo, bồi dưỡng văn hoá và dạy học văn hoá tự chọn không quá 50% số tiết của buổi hai.

Sở GD-ĐT TP HCM cũng định hướng nội dung dạy học, gồm: Thực hiện các giải pháp tổ chức phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp từng đối tượng học sinh; dạy học các môn tự chọn và chủ đề tự chọn theo năng lực và nguyện vọng của học sinh. Thực hiện các hoạt động giáo dục như: giáo dục ngoài giờ lên lớp; hoạt động tập thể, văn nghệ, thể thao… theo quy định của kế hoạch giáo dục, kế hoạch thời gian năm học.

Ngoài những hoạt động dạy học 2 buổi/ngày trên, tuỳ theo điều kiện cụ thể tại đơn vị, nhà trường xây dựng, bổ sung các nội dung hoạt động chuyên môn khác đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của học sinh, gia đình…

Đối với giờ sinh hoạt lớp tại các trường trung học, theo Sở GD-ĐT TP HCM, có thực trạng hiện nay, tiết sinh hoạt lớp được giáo viên chủ nhiệm sử dụng để thực hiện các nội dung như: Xử phạm các học sinh vi phạm, thông báo công tác hành chánh của nhà trường (thu học phí, thông báo các hoạt động nhà trường)…

Theo hướng dẫn mới của sở, căn cứ tình hình thực tế của từng trường, tiết sinh hoạt lớp có thể bố trí tiết 2 sáng thứ hai và trước tiết sinh hoạt dưới cờ buổi chiều thứ 2 đối với trường dạy 1 buổi/ngày hoặc bố trí vào buổi học cuối cùng của tuần.

Khi bố trí tiết sinh hoạt lớp các trường cần bố trí đồng loạt, hạn chế bố trí tiết sinh hoạt lớp riêng lẻ theo từng lớp, theo các ngày khác nhau. Thời lượng tiết sinh hoạt lớp bằng thời lượng tiết học theo quy định, không bố trí tiết sinh hoạt lớp cho công việc khác (dạy bù, kiểm tra, dò bài….).

Tiết sinh hoạt lớp cần tăng cường những nội dung sinh hoạt có liên quan đến các công việc chung của lớp, phù hợp với nhu cầu và sở thích của học sinh; đảm bảo giao lưu dưới hình thức đối thoại. Giáo viên chủ nhiệm phải có giáo án giáo dục cụ thể trong tiết sinh hoạt lớp.

Đ. Trinh