Với sứ mệnh kết nối và đào tạo - nghiên cứu khoa học với thực tiễn trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Văn Khoa ra đời sẽ đóng góp thêm nhiều lợi ích cho cộng đồng, xã hội, góp phần xây dựng, quảng bá, nâng tầm hình ảnh của một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội - nhân văn hàng đầu cả nước ra khu vực và quốc tế.

Trường đại học mở công ty để kết nối đào tạo - thực tiễn - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo nhà trường và các đối tác cắt băng khánh thành khai trương Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Văn Khoa

Công ty sẽ là cầu nối giữa các học giả, các nhà nghiên cứu với xã hội trong tương lai không xa. Sự ra đời của công ty còn giúp nhà trường kiện toàn bộ máy tổ chức, tiến tới chủ động trong việc vận hành các hoạt động phụ trợ tốt hơn cho công tác đào tạo và nghiên cứu, giúp nhà trường phát huy hơn nữa vai trò đối với xã hội, cộng đồng.

Tin-ảnh: C.Lài - Đ.Ngoãn