Thí sinh có tổng điểm các môn thi/bài thi của tổ hợp môn thi/bài thi (đã cộng điểm ưu tiên nếu có) dùng để xét tuyển đại học phải đạt mức điểm nhận đăng ký xét tuyển tương ứng với ngành/nhóm ngành.

Điểm sàn xét tuyển cụ thể từng ngành của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên như sau:

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 1.
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM công bố điểm sàn xét tuyển - Ảnh 2.

Thí sinh tham gia xét tuyển không có bài thi và môn thi thành phần nào trong tổ hợp môn thi/bài thi xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

Đối với các ngành/nhóm ngành có môn tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển: chỉ sử dụng kết quả điểm bài thi tiếng Anh của kỳ thi THPT năm 2020, không sử dụng kết quả miễn thi bài thi tiếng Anh.

Các thông tin liên quan khác về xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 dựa trên kết quả kỳ thi Trung học phổ thông năm 2020 sẽ được thông báo chi tiết trước ngày 18/9/2020 trên trang thông tin điện tử của Trường theo địa chỉ https://tuyensinh.hcmus.edu.vn .

Huy Lân