Trường ĐH Luật TP HCM cũng xét tuyển 3 tổ hợp mới, gồm: Văn, Sử và Ngoại ngữ (D14: tiếng Anh, D63: tiếng Nhật, D64: tiếng Pháp); Văn, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ (D66: tiếng Anh, D69: tiếng Nhật, D70: tiếng Pháp); Toán, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật).

Trường xét tuyển theo 3 tiêu chí: kết quả học bạ, điểm thi THPTQG và điểm thi bài kiểm tra năng lực do trường tổ chức với tỉ trọng như sau: điểm học bạ tỉ trọng 10% (giảm 10% so với 2016), điểm thi THPTQG 50% (giảm 10%) và điểm của bài kiểm tra năng lực chiếm tỉ trọng 40% (tăng 20%)

Quy trình tuyển sinh, gồm 2 bước: Bước 1: Xét điểm trung bình của 3 môn thuộc tổ hợp các môn xét tuyển theo các khối thi truyền thống (khối A, A1, C, D1,3,6) gồm: học bạ ở 6 học kỳ THPT (chiếm tỉ trọng 10%)điểm thi THPT quốc gia năm 2017 (chiếm tỉ trọng 50%). Chỉ những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển mới được trường thông báo tham gia làm bài kiểm tra năng lực ở bước 2. Bước 2: Tổ chức kiểm tra đối với những thí sinh đã đạt yêu cầu xét tuyển tại bước 1. Nội dung kiểm tra gồm 4 nhóm kiến thức: Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; Kiến thức xã hội tổng hợp (gồm kiến thức phổ quát về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, gia đình, giới tính, lịch sử, địa lý, nông thôn; quan niệm của thí sinh về công bằng xã hội, quyền con người; đạo đức công dân); Kiến thức về pháp luật; và Tư duy logic, khả năng lập luận của thí sinh

Thời gian đăng ký xét tuyển: 10 ngày, kể từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi THPT quốc gia; Thời gian công bố kết quả xét tuyển sơ bộ và số báo danh dự kiểm tra năng lực: 2 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Trường ĐH Luật TP HCM tăng tỉ trọng điểm bài kiểm tra năng lực
H. Lân