Điểm chuẩn (điều kiện trúng tuyển) theo từng nhóm đối tượng cụ thể như sau:

Đối tượng xét tuyển 1: Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi - Olympic cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương năm lớp 11 hoặc lớp 12; môn dự thi Olympic quốc tế hoặc môn đạt giải có trong các tổ hợp môn quy định cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT của ngành/chương trình đăng ký; và có điểm môn tiếng Anh trung bình cộng của 3 học kỳ (Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) từ 6,5 trở lên.

Điều kiện trúng tuyển: thí sinh đạt điều kiện của đối tượng 1, đủ tiêu chuẩn trúng tuyển Chương trình đại học chính quy chất lượng cao và Chương trình đại học chính quy quốc tế song bằng.

Đối tượng xét tuyển 2: Thí sinh có điểm tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 47 trở lên và có kết quả xếp loại học lực học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ loại khá trở lên.

Điều kiện trúng tuyển: thí sinh đạt điều kiện của đối tượng 2, đủ tiêu chuẩn trúng tuyển Chương trình đại học chính quy chất lượng cao và Chương trình đại học chính quy quốc tế song bằng.

Đối tượng xét tuyển 3: Thí sinh có kết quả xếp loại học lực học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ loại giỏi trở lên thuộc các trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc đại học và các trường chuyên, năng khiếu trực thuộc tỉnh/thành phố; và có môn tiếng Anh trong chương trình học lớp 11 và lớp 12.

Điều kiện trúng tuyển: Thí sinh đạt điều kiện của đối tượng 3, đủ tiêu chuẩn trúng tuyển Chương trình đại học chính quy chất lượng cao và Chương trình đại học chính quy quốc tế song bằng.

Đối tượng xét tuyển 4: Thí sinh có kết quả xếp loại học lực học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ loại khá trở lên, tổng điểm xét tuyển các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 19 trở lên đối với chương trình ĐHCQ quốc tế song bằng, từ 20 trở lên đối với Chương trình ĐHCQ chất lượng cao đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực; điểm môn tiếng Anh trung bình cộng 3 học kỳ phải đạt từ 6,5 trở lên.

Điều kiện trúng tuyển: Thí sinh có điểm xét tuyển từ 25.25 trở lên đủ điều kiện trúng tuyển chương trình Đại học chính quy chất lượng cao.

Thí sinh có điểm xét tuyển từ 23.75 trở lên đủ điều kiện trúng tuyển chương trình Đại học chính quy quốc tế song bằng.

Ghi chú: Tổ hợp môn xét tuyển : A01, D01, D07, D10 (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2).

Điểm xét tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + 2x Điểm Tiếng Anh) x 3/4 + ĐƯT khu vực, đối tượng (nếu có)

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại website: www.tuyensinh.buh.edu.vn. Kết quả xét tuyển căn cứ dựa trên thông tin khai báo trong hồ sơ xét tuyển của thí sinh và thông tin điều chỉnh (nếu có) đã gửi về Trường trước 17 giờ ngày 20-8. Trường hợp gửi qua đường bưu điện, Hội đồng tuyển sinh căn cứ dấu bưu điện theo thời gian nêu trên.

Thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức vào Trường ĐH Ngân hàng TP HCM sau khi nộp Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời năm cho Hội đồng tuyển sinh của Trường.

Huy Lân