PGS-TS Hồ Thanh Phong (trái), Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

PGS-TS Hồ Thanh Phong (trái), Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế, nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Để đạt chuẩn MOET, các cơ sở giáo dục được đánh giá tổng cộng 61 tiêu chí trong tổng số 10 tiêu chuẩn. Đến thời điểm này, kết quả đánh giá Trường ĐH Quốc tế đạt 88,5% (đạt 54/61 tiêu chí), đứng đầu trong các trường phía Nam và đứng thứ hai cả nước trong 12 cơ sở giáo dục được công nhận đạt chuẩn MOET.

Ngoài chuẩn MOET, Trường ĐH Quốc tế còn có 6 chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN.

MOET là bộ chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục được thiết kế bởi Bộ GD-ĐT, được giao quyền triển khai đánh giá cho các đơn vị độc lập có chức năng kiểm định các trường ĐH của Việt Nam. Hiện nay, cả nước có 4 đơn vị được giao quyền kiểm định, gồm: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc ĐHQG Hà Nội, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc ĐHQG TP HCM, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc ĐH Đà Nẵng và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp Hội các trường ĐH-CĐ Việt Nam.

H. Lân