Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM vừa thông báo về việc trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên 3 đợt tốt nghiệp năm 2021 và đợt tốt nghiệp tháng 3-2022. Khoảng 4.000 sinh viên đã tốt nghiệp sẽ nhận bằng trong tháng 7 này.

Do số lượng sinh viên nhận bằng tốt nghiệp khá đông nên trường quy định chi tiết ngày sinh viên đến nhận bằng. 

* Đối với sinh viên tốt nghiệp các tháng 7, 10, 12-2021:

Ngày 20-7 cấp bằng cho sinh viên khoa điện- điện tử; cơ khí chế tạo máy.

Ngày 21-7 cấp bằng cho sinh viên các khoa: cơ khí động lực, xây dựng, in và truyền thông, công nghệ may và thời trang, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, kinh tế, khoa học ứng dụng, công nghệ hoá học và thực phẩm.

Ngày 22-7 cấp bằng cho sinh viên khoa đào tạo chất lượng cao.

* Sinh viên tốt nghiệp tháng 3-2022 nhận bằng trong 2 ngày 28 và 29-7:

Ngày 28-7 trao bằng cho sinh viên các khoa điện- điện tử, cơ khí chế tạo máy, cơ khí động lực, xây dựng, in và truyền thông, công nghệ may và thời trang, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, kinh tế, khoa học ứng dụng, công nghệ hoá học và thực phẩm.

Ngày 29-7 trao bằng cho sinh viên khoa đào tạo chất lượng cao.

Việc cấp bằng cho sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đã bị chậm trễ kéo dài do người phụ trách trường (từ ngày 1-5-2021 đến 23-6-2022) là trưởng khoa nên không đủ thẩm quyền ký bằng tốt nghiệp. Việc ký bằng tốt nghiệp chỉ được thực hiện khi PGS-TS Lê Hiếu Giang, Phó Hiệu trưởng, được Hội đồng trường giao phụ trách trường.

Huy Lân