Theo đó, trường lấy 2.500 chỉ tiêu tất cả các ngành, cụ thể như sau: Ngành ngôn ngữ Anh có điểm trúng tuyển là 26, ngành quản trị kinh doanh 20,75, ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 20,75, ngành quản trị khách sạn lấy 20,5 điểm, ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 20 điểm, ngành marketing 21 điểm, ngành bất động sản 18,5 điểm, kinh doanh quốc tế 21,75 điểm, ngành tài chính - ngân hàng 19,25, ngành kế toán 20,75, ngành Hệ thống thông tin quản lý 18,5 điểm.

Điều kiện trúng tuyển: tổng điểm của 3 môn thi thuộc tổ hợp D01 (trong đó, điểm môn thi tiếng Anh nhân hệ số 2) đạt từ 26 trở lên. Điểm chuẩn trúng tuyển trên đã nhân hệ số 2 điểm môn thi tiếng Anh, đã bao gồm điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực, các nhóm đối tượng.

Điểm ưu tiên được tính: DTT = (4 x DQc) : 3 (trong đó: DTT là điểm ưu tiên thực tế, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân; DQc là điểm ưu tiên xác định theo Quy chế tuyển sinh: mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0đ (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5đ (nửa điểm) đối với thang điểm 10).

Tên ngành Mã ngành Điểm chuẩn trúng tuyển
Quản trị kinh doanh D340101 20,75
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D340103 20,75
Quản trị khách sạn D340107 20,5
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống D340109 20
Marketing D340115 21
Bất động sản D340116 18,5
Kinh doanh quốc tế D340120 21,75
Tài chính -Ngân hàng D340201 19,25
Kế toán D340201 20,75
Hệ thống thông tin quản lý D340405 18,5

Điểm chuẩn trúng tuyển trên là điểm không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực, các nhóm đối tượng, áp dụng chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành. Điểm ưu tiên được tính theo Quy chế tuyển sinh hiện hành, cụ thể: mức chênh lệch điểm chuẩn trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm đối với thang điểm 10.

NLĐO