Theo đề án đã được phê duyệt, Trường  ĐH Tài chính Marketing được tự chủ về tài chính, tự chủ về chương trình, đào tạo, tuyển sinh, mở ngành, nhân sự, in cấp phát văn bằng chứng chỉ, tự chủ liên kết đào tạo quốc tế… Về tài chính, trường sẽ thực hiện mức thu cao nhất là 16,5 triệu đồng/năm vào năm học 2016-2017.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Đinh Tiến Dũng đề nghị trường xác định những nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp thực hiện; rà soát, sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc trường để đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đổi mới cách thức quản lý, sắp xếp lại nguồn nhân lực theo tinh thần đổi mới để nâng cao chất lượng.

Tính đến thời điểm này, cả nước đã có 5 trường ĐH được Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động, gồm các trường ĐH: Kinh tế TP HCM, Tôn Đức Thắng, Kinh tế Quốc dân, Hà Nội và Tài chính Marketing.

H. Lân