Theo đó, bộ đề nghị các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với các sở y tế và cơ quan liên quan của địa phương triển khai một số biện pháp phòng chống dịch sởi.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm bảo đảm sức khỏe, cách ly và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch sởi, quản lý tốt sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ - nhân viên trong nhà trường; thông báo ngay cho các đơn vị y tế sở tại khi phát hiện có người mắc bệnh để phối hợp xử lý kịp thời.

Ngoài ra, bộ yêu cầu các trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên, giáo viên thực hiện tốt các hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

Y. Anh