Năm nay, Trường THCS Nguyễn Văn Tố, ngôi trường nổi tiếng nhất quận 10 dành 1 lớp cho học sinh (HS) trái tuyến, ngoài quận. Tuy nhiên, đối tượng này chỉ dành cho HS nếu theo học lớp tiếng Anh tích hợp.

Cụ thể, năm nay trường tuyển 300 HS lớp 6/10 lớp.

Trong đó, lớp tăng cường tiếng Anh: 240 hoc sinh/8 lớp. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh học tại các trường tiểu học tại quận 10, có hộ khẩu thường trú tại quận 10 hoặc sổ tạm trú tính đến thời điểm nhập học theo quy định: 80% trên số tuyển sinh (192 HS).

- HS học  tại các trường tiểu học ngoài quận 10 nhưng hộ khẩu thường trú tại quận 10 hoặc sổ tạm trú còn hạn theo quy định: 48 HS.

- Lớp tiếng Anh tích hợp: 60 HS (HS thường trú tại quận 10).

- HS trái tuyến, có hộ khẩu thường trú tại các quận, huyện khác: 1 lớp.

Phương thức xét tuyển: Căn cứ vào điều kiện tuyển sinh, kết quả học tập năm học 2018-2019 và điểm khuyến khích, ưu tiên xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Điều kiện xét tuyển: HS sinh năm 2008, hoàn thành chương trình tiểu học, hồ sơ hợp lệ và đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hộ khẩu thường trú tại quận 10.

-  Tại các quận, huyện khác trong TP (dành cho chương trình tích hợp)

- Hoàn thành chương trình tiểu học. Lớp 1,2: Môn toán, tiếng Việt đánh giá bằng điểm số phải đạt từ 9 điểm trở lên.

- Lớp 3,4,5: HS đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. Tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học lớp 5 môn tiếng Việt và toán đạt 20 điểm.

Có các chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu.

Từ ngày 14-17-6: Tiếp nhận hồ sơ xét tuyển tại trường

Ngày 26-6: Công bố danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6.

Năm nay, tất cả các mẫu đơn tuyển sinh ở các cấp tại quận 10, phụ huynh có thể lên website của phòng GD-ĐT và các trường tải về. Không tốn thêm công đoạn mua hồ sơ trực tiếp.

Chi tiết tuyển sinh cụ thể các bậc học như sau

Đặng Trinh