Theo đó, UEF và các công ty, tập đoàn sẽ thỏa thuận hợp tác toàn diện với những nội dung: Đào tạo, hỗ trợ nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho sinh viên UEF tham gia học kỳ doanh nghiệp, hỗ trợ các cuộc thi chuyên môn và hoạt động học thuật. Song song đó, các đơn vị sẽ đồng hành cùng UEF trong các sự kiện thường niên của Nhà trường như: Ngày hội tuyển dụng, Hội thảo chuyên đề, Từ giảng đường đến khởi nghiệp...


25 doanh nghiệp hợp tác toàn diện với Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP HCM

25 doanh nghiệp hợp tác toàn diện với Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP HCM

UEF được biết là ĐH đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chuẩn quốc tế với cơ sở vật chất hiện đại, khang trang. Chương trình đào tạo liên tục cập nhật theo chuẩn các đại học Anh – Mỹ. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong giảng dạy và học tập.

B. Lâm