Liên quan đến việc SGK Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều bị cho là có nhiều "sạn", GS-TS Mai Ngọc Chừ, Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định SGK Tiếng Việt 1, trong quá trình thẩm định, hội đồng làm việc nghiêm túc và cẩn trọng. Tất cả những "sạn" như phản ánh từng được phát hiện và đề cập trong quá trình thẩm định sách.

Ở một số truyện ngắn như "Cua, cò và đàn cá", "Hai con ngựa", "Lừa và thở"… biên bản thẩm định của hội đồng đã chỉ rõ những từ được cho là "sạn" và khuyến cáo nhóm tác giả nên thay các ngữ liệu này bằng các ngữ liệu khác.

Vì sao nhóm tác giả SGK Tiếng Việt 1 không tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định? - Ảnh 1.

GS Mai Ngọc Chừ cho hay tất cả những "sạn" như phản ánh từng được phát hiện và đề cập trong quá trình thẩm định SGK Tiếng Việt 1

Tuy nhiên, GS Mai Ngọc Chừ cho rằng, quan điểm của mỗi người khác nhau. Có người này nói truyện ngắn đó dạy trẻ con lừa lọc, nhưng tác giả và giáo viên phản biện là truyện dạy trẻ nếu lừa lọc sẽ bị trả giá, học sinh rút ra bài học để không được phép làm theo. Do cách nhận thức khác nhau nên có những cách hiểu và tiếp cận khác nhau.

Theo quy định, việc thẩm định sách giáo khoa được chia ra ba mức độ phù hợp cao, trung bình và không phù hợp (nếu không phù hợp thì bắt buộc phải thay đổi).

GS Chừ cho rằng, Hội đồng có thể chỉ ra những cái sai, chưa phù hợp để yêu cầu sửa. Với những điểm không sai nhưng độ phù hợp chưa cao, hội đồng chỉ có thể khuyến cáo, còn sửa hay không là quyền của các tác giả. Khi nhóm tác giả không muốn sửa, Hội đồng thẩm định không có quyền ép hay sửa thay các tác giả.

Ví dụ như từ "nhai" và "nhá", Hội đồng từng khuyến cáo nhóm tác giả với từ "nhá" này. Tuy nhiên, nhóm tác giả vẫn dùng từ "nhá" và giải thích rằng trẻ chưa học tới vần "ai" nên không thể dùng từ "nhai". Chương trình Tiếng Việt lớp 1 lại ưu tiên cho việc dạy âm, vần, nên khi nhóm tác giả bảo lưu quan điểm, ưu tiên dạy âm, vần thay vì chọn từ ngữ phổ biến, Hội đồng thẩm định phải tôn trọng, vì điều đó không sai.

GS-TS Mai Ngọc Chừ cho hay Hội đồng đang rà soát lại những phản ánh của dư luận xã hội để có phương án làm việc với Bộ GD-ĐT, nhóm tác giả, chủ biên sách và cả nhà xuất bản để xem xét điều chỉnh cho hợp lý.

Nói thêm về thời gian chỉnh sửa sách, Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định SGK Tiếng Việt 1 cho rằng một cuốn sách mới chỉ dạy được một tháng đầu năm học mới thì chưa đủ căn cứ đánh giá hiệu quả. Cần qua thời gian một năm học mới có thể đánh giá lại chất lượng nội dung.

Yến Anh