Lương giáo viên ở TP HCM thay đổi ra sao từ tháng 1-2023? - Ảnh 1.

Theo Nghị quyết của HĐND TP HCM thông qua trong tháng 12-2022, từ tháng 1-2023, giáo viên TP HCM được áp dụng hệ số tăng thu nhập tối đa 1,8 lần, kéo theo tiền lương hàng tháng có thể cao hơn 2-6 triệu đồng so với trước. Kinh phí thực hiện hỗ trợ từ nguồn ngân sách cải cách tiền lương của TP.

- Phóng viên: Thưa ông, lý do giáo viên TP HCM được tăng thu nhập từ 1-1-2023?

+ Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo TP HCM: Việc tăng thu nhập được thực hiện theo quyết nghị của HĐND TP HCM thông qua trong tháng 12-2022 về tăng hệ số điều chỉnh chi thu nhập tăng thêm ở mức 1,8 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ từ năm 2023 đến hết thời gian thí điểm thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

Với lương cơ sở 1,49 triệu đồng và hệ số từ 2,1 đến 6,78, lương giáo viên TP HCM có thể đạt mức từ 5,6 đến 18,1 triệu đồng/tháng, tăng 2-6 triệu đồng so với khi áp dụng hệ số tăng thêm 1,2 lần trước đó. Mức thấp nhất áp dụng với giáo viên mầm non hạng III, bậc 1; mức cao nhất với giáo viên phổ thông hạng I, bậc 8.

- Như vậy, bắt đầu từ tháng 1-2023, giáo viên sẽ được tăng thu nhập theo mức điều chỉnh hệ số trên?

+ Nghị quyết đã được thông qua nhưng hiện tại giấy tờ chưa có điều chỉnh hệ số, nên dự toán vẫn tính hệ số là 1,2. Khi nào có quyết định điều chỉnh tăng hệ số thu nhập, sẽ bổ sung chi cho giáo viên.

- Nghị quyết áp dụng từ tháng 1-2023, vậy khi có quyết định điều chỉnh, GV có được chi bổ sung?

+ Việc chi hệ số tăng thu nhập tại TP HCM lâu nay được áp dụng chi theo quý, 3 tháng đánh giá chi một lần. Vì vậy khi nào có quyết định điều chỉnh hệ số sẽ bổ sung chi thu nhập cho giáo viên.

Theo Nghị quyết 54 năm 2017 của Quốc hội, TP HCM được chi bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức với hệ số cao nhất là 1,8 vào năm 2020.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của COVID-19, TP để hệ số ở mức 0,6-1,2 lần trong 5 năm qua. Năm học 2022-2023, TP HCM có gần 80.000 giáo viên các cấp học.

Đặng Trinh