GS Yukiyasu Kamitani và cộng sự tại Phòng Thí nghiệm Khoa học Thần kinh ATR ở thành phố Kyoto - Nhật Bản đã dùng kỹ thuật hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) để giải đoán những gì con người thấy được khi họ đi vào giấc ngủ ban đầu.

GS Kamitani nói: “Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng có thể giải mã giấc mơ, ít nhất trong khía cạnh nào đó. Kết quả này không chỉ làm tôi rất ngạc nhiên mà còn rất phấn khởi”.

Nghiên cứu mới nêu khả năng có thể biết hình ảnh trong mơ bằng cách quét hình ảnh cộng hưởng từ - Ảnh Techtriskworld

Nhóm nghiên cứu quét não của 3 người tình nguyện lúc họ bắt đầu ngủ và được đánh thức để kể lại họ thấy gì trong mơ. Thí nghiệm này được lặp lại 200 lần mỗi người để các nhà khoa học lập cơ sở dữ liệu. Những hình ảnh trong mơ được xếp loại, như: Nhà cửa, khách sạn, cao ốc… được xếp vào dạng “cấu trúc xây dựng”.  

Các nhà khoa học tiếp tục quét não những người tình nguyện nhưng lần này, họ đang thức và xem hình ảnh trên máy tính. Với thí nghiệm này, nhóm nghiên cứu có thể thấy hoạt động ở những phần đặc biệt của não tương ứng với những hình ảnh tiếp nhận được qua thị giác.

Căn cứ vào dữ liệu thu được, các nhà khoa học có thể đoán những người tình nguyện thấy dạng hình ảnh nào trong mơ qua những lần quét não sau đó với độ chính xác lên đến 60%.

Hiện GS Kamitani và cộng sự muốn quan sát ở giấc ngủ sâu hơn, nơi từng được biết là có những giấc mơ sống động hơn xảy ra, cũng như muốn xem liệu MRI có thể giúp họ dự đoán về cảm xúc, mùi vị, hình ảnh và hoạt động mà con người trải nghiệm trong lúc ngủ hay không.  

Chuyên gia thần kinh học nhận thức Mark Stokes tại Đại học Oxford - Anh cho rằng đây là nghiên cứu rất đáng khích lệ để tiến gần hơn việc chế tạo máy đọc giấc mơ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh đến khía cạnh cá nhân của giấc mơ và cho rằng hệ thống đọc giấc mơ của người nào đó có thể sẽ không công hiệu cho mọi người.
 
L. Nguyễn (Theo BBC)