Các nhà khoa học cho biết khi hải cẩu ngủ ở dưới nước, chúng có thể chỉ ngủ nửa bên trái của não trong khi bên phải não vẫn tỉnh. Lúc ở trên bờ, hải cẩu ngủ bình thường giống như con người.
Nghiên cứu này giúp giải thích cơ chế sinh học cho phép não vẫn thức trong lúc ngủ. Đồng thời, phát hiện cũng giúp các nhà khoa học hiểu thêm về chức năng hóa học để duy trì sự tỉnh thức hoặc giúp con người ngủ ngon hơn trong khi mất ngủ - bệnh phổ biến của nhân loại.
 

Lúc trên bờ, hải cẩu ngủ bình thường. Ảnh: Science Daily

Khi đo lường sự thay đổi của những hóa chất khác nhau của cả hai bên ngủ và thức trong não của hải cẩu, nhóm nghiên cứu phát hiện loại hóa chất quan trọng trong não là acetylcholine xuống thấp ở phía bên não ngủ và tăng cao ở bên não thức. Khám phá này cho thấy acetylcholine có thể điều khiển sự tỉnh táo ở phần não thức.

Nghiên cứu cũng cho thấy một hóa chất quan trọng khác trong não là serotonin hiện diện gần như tương đương ở cả hai bên ngủ và thức của não. Đây là khám phá gây ngạc nhiên vì lâu nay người ta vẫn tưởng rằng chính serotonin duy trì sự tỉnh thức cho não.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Neuroscience số tháng 2-2013.
 
Tr. Lâm (Theo Science Daily)