Các nhà khoa học tại Đài Quan sát Trái đất Singapore thuộc ĐH Công nghệ Nanyang cho biết những chứng cứ do trầm tích từ sóng thần mang vào hang động gần thành phố Banda Aceh rất dễ nhìn thấy dưới những lớp phân dơi trong hang động.

Hang động này nằm cách nơi sóng thường vỗ vào bờ lúc thủy triều cao khoảng 100 m về phía đất liền nên nước biển không vào được miệng hang, trừ khi có bão lớn và sóng thần. Do đó, những chứng tích về sóng thần từ 3.000 năm đến 7.500 năm trước vẫn còn nguyên vẹn.
Trầm tích từ phân dơi và cát trong hang cho phép các nhà khoa học xác định những con sóng thần trong lịch sử - Ảnh BBC


Những khảo sát vẫn còn tiếp tục nhưng nhóm nghiên cứu nghĩ rằng họ có thể nhìn thấy trầm tích của từ 7 đến 10 trận sóng thần trong lịch sử. Các nhà khoa học đã đào những đường rãnh xuyên qua lớp phân dơi và cát, kết hợp với nhau để tìm hiểu về lịch sử diễn ra trong hang động này.

Họ có thể được khẳng định trầm tích của sóng thần nhờ vào phát hiện xác trầm tích của những sinh vật cực nhỏ dưới đáy biển như foraminifera. Chỉ có những đợt sóng rất mạnh mới có thể mang chúng lên và đưa vào hang.

Những xác định niên đại của trầm tích nhờ vào các phân tích carbon phóng xạ trên chứng cứ được tìm thấy trong hang động này cho phép khẳng định những cơn sóng thần trong lịch sử.

Tr. Lâm (Theo BBC)