Gliese 832c - hành tinh được xem là giống trái đất nhất - tính đến thời điểm này

Gliese 832c - hành tinh được xem là giống trái đất nhất - tính đến thời điểm này

Hành tinh “siêu trái đất” được gọi tên là Gliese 832c, lớn gấp 5 lần trái đất, nằm cách hành tinh chúng ta 16 năm ánh sáng. Gliese 832c là hành tinh của ngôi sao Gliese 832, có quỹ đạo quanh ngôi sao này dài 36 ngày thuộc vùng có khả năng tồn tại sự sống.

Tuy nhiên, Gliese 832 là sao lùn đỏ, vốn mờ và nguội hơn mặt trời của chúng ta. Vì Gliese có quỹ đạo gần với ngôi sao của nó hơn giữa trái đất với mặt trời nên nó nhận được nhiều năng lượng từ sao chủ hơn trái đất chúng ta. Nhóm nghiên cứu cho rằng Gliese 832c có điều kiện về nhiệt độ giống với trái đất chúng ta nhất so với các hành tinh từng được phát hiện. Nơi đó có khả năng tồn tại nước và khí quyển cũng như có thời tiết theo mùa nhưng các mùa có sự thay đổi lớn hơn.

Gliese 832c lớn gấp 5 lần trái đất, nằm cách hành tinh chúng ta 16 năm ánh sáng

Gliese 832c lớn gấp 5 lần trái đất, nằm cách hành tinh chúng ta 16 năm ánh sáng

Giám đốc phòng thí nghiệm về hành tinh có khả năng cư trú thuộc ĐH Puerto Rico là Abel Mendez Torres giải thích: “Điều kiện đó khiến Gliese 832c trở thành 1 trong số 3 hành tinh giống trái đất nhất và là mục tiêu quan sát ưu tiên”.

Đến nay, các chuyên gia quốc tế đã xếp 23 hành tinh vào danh sách có khả năng tồn tại sự sống và danh sách này đã tăng gấp đôi chỉ trong năm nay.

Trước đây, một hành tinh có cùng ngôi sao với Gliese 832c là Gliese 832b đã từng được phát hiện hồi năm 2009. Thiên hà Milky Way của chúng ta có chiều rộng 100.000 năm ánh sáng. Ngôi sao gần trái đất nhất là Proxima Centauri có khoảng cách 4,2 năm ánh sáng.

Tr. Lâm (Theo BBC)