Tối 2-12, thông tin từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết, Hội nghị công bố quyết định công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước quản lý vừa được tổ chức.

Theo đó, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước đã trao các quyết định của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng bổ nhiệm ông Phạm Toàn Vượng, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Agribank giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank. 

Một loạt lãnh đạo chủ chốt khác của Agribank cũng được bổ nhiệm gồm ông Nguyễn Minh Phương, Phó Tổng giám đốc Agribank và ông Lê Xuân Trung, Phó Tổng giám đốc Agribank giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Agribank.

Điều động, bổ nhiệm bà Từ Thị Kim Thanh, Phó Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Agribank; bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Nợ và khai thác tài sản Agribank giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát Agribank.

Agribank có tân Tổng giám đốc - Ảnh 1.

Ông Phạm Toàn Vượng được bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank

Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1-12, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. 

Cũng tại hội nghị, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú đã trao quyết định của Thống đốc bổ nhiệm lại chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Agribank đối với ông Nguyễn Minh Trí.

Ông Đào Minh Tú nhấn mạnh, việc bổ sung, kiện toàn các chức vụ nhân sự cấp cao của Agribank nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý, bảo đảm hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và đáp ứng mục tiêu phát triển của Agribank, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực của ngân hàng thương mại nhà nước trong thực thi chính sách tiền tệ, đóng góp tích cực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nền kinh tế đất nước.

Agribank có tân Tổng giám đốc - Ảnh 2.

Công bố các Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Thái Phương. Ảnh: Bình An