Ngày 31-3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết địa phương có 3 doanh nghiệp được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tôm sú Cà Mau.

Theo đó, Hội đồng Khoa học - Công nghệ tỉnh Cà Mau đã quyết định trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm tôm sú Cà Mau (đợt 1) cho 3 doanh nghiệp: Công ty CP Tập đoàn thủy sản Minh Phú, Công ty TNHH Xã hội chuỗi tôm rừng Minh Phú và Công ty CP Chế biến và Dịch vụ thủy sản Cà Mau.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Cà Mau có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp. Khi doanh nghiệp muốn sửa đổi, bổ sung quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý sẽ được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý bổ sung theo quy định.

Công ty TNHH Xã hội chuỗi tôm rừng Minh Phú được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Cà Mau đối với sản phẩm tôm sú nguyên liệu. Đơn vị được mua trong vùng dự án chứng nhận tôm sinh thái hữu cơ ở các xã Viên An Đông, Viên An, Tân Ân, Tam Giang Tây, Đất Mũi và thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

Công ty CP Chế biến và Dịch vụ thủy sản Cà Mau được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Cà Mau cho sản phẩm tôm sú nguyên liệu và tôm sú chế biến, được thu mua từ xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn và xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi

Công ty CP Tập đoàn thủy sản Minh Phú được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý Cà Mau cho sản phẩm tôm sú chế biến; tôm sú nguyên liệu được mua từ các huyện như: Cái Nước, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển…

Vân Du