Ngày 10-3, Bộ Công Thương cho biết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 185/TTg-CN về việc rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời, Bộ Công Thương đã có công văn hỏa tốc đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương thực hiện rà soát, tổng hợp về vấn đề này.

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị EVN tổng hợp các dự án điện mặt trời được hưởng giá bán điện theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra về phát triển điện mặt trời - Ảnh 1.

Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra các dự án điện mặt trời

Bộ Công Thương yêu cầu EVN chỉ đạo các Tổng công ty điện lực, đơn vị điện lực tỉnh lập danh sách đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà có quy mô công suất từ 100 kWp trở lên đã đi vào vận hành, được áp dụng giá bán điện quy định tại Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Xác nhận các hệ thống điện mặt trời mái nhà đảm bảo tuân thủ quy định về phát triển, đấu nối, công nhận ngày vận hành, ký hợp đồng mua bán điện và các quy định khác của pháp luật trong lĩnh vực điện lực. Ngoài ra, có văn bản gửi Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh trước ngày 11-3 để cung cấp danh sách hệ thống điện mặt trời mái nhà để tổng hợp.

Trên cơ sở danh sách điện mặt trời mái nhà nêu trên, tổng hợp điện mặt trời mái nhà trên toàn quốc; nghiên cứu, đề xuất giải pháp vận hành có hiệu quả nhằm hạn chế tối đa việc cắt giảm nguồn điện mặt trời đã đưa vào vận hành, hạn chế tối đa thiệt hại kinh tế của các nhà đầu tư.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu EVN cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra của bộ để thực hiện kiểm tra về phát triển điện mặt trời, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà trong thời gian vừa qua. Đồng thời, báo cáo Bộ Công Thương các nội dung nêu trên trước ngày 12-3-2021.

Đối với UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Bộ Công Thương đề nghị giao đơn vị chủ trì, phối hợp với các Sở ban ngành có liên quan để rà soát, đánh giá điện mặt trời mái nhà theo quy định của pháp luật hiện hành và thẩm quyền của địa phương, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng giao. 

Bên cạnh đó, tổng hợp phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh (bao gồm dự án điện mặt trời mặt đất nối lưới và điện mặt trời mái nhà có quy mô công suất từ 100 kWp trở lên).

Minh Chiến