Bộ Tài chính yêu cầu xử lý việc “ép” khách hàng mua bảo hiểm - Ảnh 1.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước giám sát hoạt động bán bảo hiểm của đại lý là tổ chức tín dụng

Bộ Tài chính vừa có thông tin về một số vấn đề được dư luận quan tâm liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước, trong đó có đề cập việc một số ngân hàng, tổ chức tín dụng có biểu hiện "ép" khách mua bảo hiểm khi vay vốn.

Theo Bộ Tài chính, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã quy định nguyên tắc, quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan trong kinh doanh và khai thác bảo hiểm nhằm bảo đảm việc tham gia bảo hiểm là tự nguyên, không quy định cụ thể hoặc giới hạn về sản phẩm bảo hiểm bán qua ngân hàng.

Các hợp đồng đại lý bảo hiểm ký với ngân hàng cũng không yêu cầu sản phẩm bảo hiểm phải được bán kèm hay gắn với sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Việc ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm theo thoả thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm với ngân hàng...

Việc quản lý, giám sát đối với nhân viên ngân hàng trực tiếp bán bảo hiểm bảo đảm tuân thủ các quy định theo hợp đồng đại lý bảo hiểm, thuộc thẩm quyền của ngân hàng.

Trước tình trạng một số ngân hàng, tổ chức tín dụng có biểu hiện "ép" khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn, Bộ Tài chính đã có công văn yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đại lý bảo hiểm của ngân hàng, phối hợp với ngân hàng kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nếu có…

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường quản lý, giám sát hoạt động bán bảo hiểm của các đại lý là tổ chức tín dụng. Việc này giúp kênh phân phối này vừa mang lại hiệu quả cao, vừa an toàn và không ảnh hưởng tới quyền lợi người mua bảo hiểm.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm với các tổ chức tín dụng bảo đảm tuân thủ quy định, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời trường hợp có vi phạm.

Thái Phương. Ảnh: Lam Giang