Ngày  30-12, tại TP HCM, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao giấy Chứng nhận chuyển đổi số doanh nghiệp cho Tổng công ty Điện lực TP HCM.

Kết quả này giúp ngành điện TP HCM chính thức trở thành doanh nghiệp đầu tiên của cả nước được chứng nhận hình thành doanh nghiệp số.

Theo hướng dẫn của Quyết định 1970/QĐ-BTTTT ngày 13-12-2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, ngành điện TP HCM được đánh giá là: Công ty mẹ, với vai trò tổ chức và dẫn dắt quá trình chuyển đổi số, đã đạt 545 điểm, tiệm cận điểm chuẩn của mức 4 là 556 điểm.

Bộ Thông tin và Truyền thông trao chứng nhận chuyển đổi số cho EVNHCMC - Ảnh 1.

Đồng chí Trần Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số (bên trái) trao Giấy chứng nhận chuyển đổi số cho EVNHCMC

Đây là số điểm rất cao, thể hiện việc doanh nghiệp đã cơ bản hoàn tất quá trình hình thành doanh nghiệp số và sẵn sàng để phát triển lên mức nâng cao.

Có 3/24 đơn vị trực thuộc EVNHCMC là Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện, Trung tâm Chăm sóc khách hàng và Công ty Công nghệ thông tin đã được xác nhận đạt mức độ nâng cao về chuyển đổi số (mức 4/5). Điều này thể hiện rõ các thế mạnh mũi nhọn của EVNHCMC trên các phương diện: có lưới điện 100% tự động hóa, có chất lượng dịch vụ khách hàng xuất sắc và có hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại để thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng là đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục với chất lượng ngày càng cao trên địa bàn TP HCM - đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Lãnh đạo EVNHCMC cho biết những kết quả nêu trên vừa là niềm tự hào, vừa là động lực khích lệ để toàn thể cán bộ, công nhân viên lao động của EVNHCMC tiếp tục không ngừng phấn đấu nâng cao mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp, góp phần tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện chủ trương chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số của Chính phủ.

Dịp này, EVNHCMC đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Vụ Kinh tế số và Xã hội số - Bộ Thông tin và Truyền thông với mục tiêu xây dựng mô hình mẫu về đánh giá mức độ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, phối hợp đào tạo, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực kinh tế số - xã hội số và khuyến khích phát triển các hoạt động kinh tế số trong lĩnh vực năng lượng trên địa bàn TP HCM.

T. Nhân