Cụ thể, tại Vietcombank mức lãi suất huy động kỳ hạn từ 1-2 tháng giảm còn 4,3%/năm, gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng là 5,3%/năm và kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 6,5%/năm.

Tại BIDV, mức lãi suất kỳ hạn ngắn 1-2 tháng cũng được giảm về mức 4,3%/năm, trong khi ở kỳ hạn 12 tháng tiền gửi tiết kiệm được áp dụng mức lãi suất 6,9%/năm.

Nhiều ngân hàng bất ngờ giảm lãi suất
Nhiều ngân hàng bất ngờ giảm lãi suất

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), một số tổ chức tín dụng trong đó có các NH thương mại nhà nước đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động bằng tiền đồng ở các kỳ hạn dưới 1 năm xuống từ 0,3-0,5%/năm.

Cụ thể, lãi suất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và dưới 1 tháng được các tổ chức tín dụng này công bố ở mức 0,3-0,5%/năm, kỳ hạn từ 1-2 tháng ở mức 4,2-4,3%/năm, kỳ hạn từ 3-4 tháng mức 4,8%/năm, kỳ hạn từ 9 tháng đến dưới 12 tháng ở mức 5,5%/năm…

Đại diện NHNN đánh giá động thái điều chỉnh giảm lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng là giải pháp tích cực, kịp thời nhằm triển khai định hướng điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

Trước đó, Thống đốc cũng có văn bản yêu cầu các NH thương mại tiết giảm chi phí để phấn đấu cắt giảm lãi suất cho vay qua đó hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Từ đầu năm đến nay, NHNN đã bám sát thị trường, điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, hỗ trợ thanh khoản của hệ thống, tạo điều kiện để giữ mặt bằng lãi suất liên NH ở mức thấp, qua đó tạo điều kiện ổn định mặt bằng lãi suất huy động và giảm sức ép lên lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng cũng như đảm bảo các mục tiêu ổn định tỉ giá, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước.

T.Phương