Trước đó, Sở Công Thương TP có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp giám sát, quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn TP.

Cần Thơ: Cảnh báo người dân không tham gia hoạt động đa cấp biến tướng - Ảnh 1.

Văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ

Theo đó, hiện nay, trên địa bàn TP Cần Thơ có 12 doanh nghiệp được Sở Công Thương xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đã nhận được thông tin phản ánh việc cá nhân, tổ chức tiến hành các hoạt động hội thảo, đào tạo tại nhiều địa phương để hướng dẫn về kế hoạch trả thưởng khi tham gia mạng lưới, tuyển dụng người tham gia giới thiệu về sản phẩm của Atomy, Vital4u/Vital Group và Juenesse.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xác nhận đến nay chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp, tổ chức nào có tên Atomy, Vital4u/Vital Group và Juenesse.

Do đó, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và cảnh cáo cho người dân không tham gia các hoạt động đa cấp biến tướng nói trên. Chỉ đạo hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền tổ chức xác minh, giám sát, kiểm tra hoạt động có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của các cá nhân, tổ chức nêu trên tại địa phương. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu sai phạm, tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo về Sở Công Thương để biết phối hợp và tổng hợp báo cáo về Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng theo quy định.

CÔNG TUẤN