Cảnh báo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nêu rõ hiện trên các phương tiện Interner có nhiều nội dung về một tổ chức hoặc công ty có tên Dự án Hoàng Gia. Tổ chức này có dấu hiệu huy động vốn theo hình thức đa cấp thông qua giải pháp tiêu dùng hoàn vốn với các gói đầu tư 84 triệu đồng, 48 triệu đồng,12 triệu đồng …

Với gói đầu tư 84 triệu đồng, thời hạn 400 ngày, người tham gia phải đóng số tiền 84 triệu đồng. Chủ dự án cam kết trong vòng 400 ngày, nhà đầu tư sẽ được nhận 91 triệu đồng, chia thành 20 đợt. Ngoài ra, trong vòng 3 ngày đầu tham gia gói tiêu dùng, nhà đầu tư còn được thưởng là 8,6 triệu đồng.

Cảnh báo đa cấp đội lốt huy động vốn - Ảnh 1.

Mẫu quảng cáo về gói cho vay tiêu dùng của Công ty Hoàng Gia

Đặc biệt, trong suốt 400 ngày, nhà đầu tư được hỗ trợ mua sắm miễn phí với tổng mức tiền 70 triệu đồng. Theo đó, sau khi thanh toán hàng hóa, dịch vụ (điện, nước)... nhà đầu tư tải hóa đơn lên hệ thống của dự án Hoàng Gia. Trong vòng 24 giờ, dự án Hoàng Gia sẽ hoàn lại cho khách hàng bằng tiền mặt đúng với số tiền khách hàng đã thanh toán.

Như vậy, trong khoảng 13 tháng, tổng số tiền mà đầu tư nhận được là 169 triệu đồng, tăng gấp đôi với số vốn ban đầu 84 triệu đồng, tức lợi nhuận lên tới 100%

Cục cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xác nhận đến nay chưa có tên đơn vị/tổ chức nào có tên Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dự án Hoàng Gia hay Công ty CP Tập đoàn Dự án Hoàng Gia được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Do đó, để tránh rủi ro, cơ quan này khuyến cáo người dân tìm hiểu, cân nhắc việc tham gia hoạt động đầu tư, huy động vốn theo hình thức đa cấp trái phép của các công ty này.

Thy Thơ