Ngày 1-9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc cắt giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 đối với các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước đối với dự toán (còn lại sau ngày 15-6) với số tiền hơn 10,5 tỉ đồng; tiết kiệm 10% chi thường xuyên (còn lại sau ngày 15-6) số tiền hơn 30,8 tỉ đồng. Tổng số tiền Quảng Nam cắt giảm, tiết kiệm là hơn 41,3 tỉ đồng.

Cắt giảm hội họp, công tác, Quảng Nam tiết kiệm hơn 41,3 tỉ đồng - Ảnh 1.

Họp HĐND ở Quảng Nam (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Trong năm 2021, dù ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch Covid-19 nhưng tình hình thu ngân sách tỉnh Quảng Nam có nhiều dấu hiệu khả quan. Theo thống kê, đến cuối tháng 7, Quảng Nam thu ngân sách hơn 15.023 tỉ đồng, đạt 78% dự toán và tăng 63% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 11.564 tỉ đồng, đạt 72% dự toán và tăng 64% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương 10.003 tỉ đồng, đạt 49,8% dự toán. Trong đó, chi thường xuyên hơn 5.530 tỉ đồng, chi đầu tư phát triển 4.471 tỉ đồng.

Ngoài thu ngân sách đạt khá, tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt được một số kết quả nhất định. Chỉ số sản xuất công nghiệp, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng so với cùng kỳ, các doanh nghiệp đang dần phục hồi và duy trì sản xuất; sản xuất nông nghiệp ổn định, dịch bệnh trong chăn nuôi dần được kiểm soát; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tập trung cao độ.

Tuy nhiên, nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là lĩnh vực du lịch dịch vụ tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề, phải tạm ngừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19; giải ngân vốn thấp và chưa đạt yêu cầu; thủ tục các dự án đầu tư chậm và công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Dự báo những tháng tiếp theo, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tr.Thường