Chiêu trò livestream bán hàng hiệu Gucci, Bubberry, Louis Vuitton giá vài trăm ngàn đồng

23-01-2021 - 13:15 | Kinh tế