Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ngày 31-12-2015 đã ban hành Quyết định số 2730/QĐ-NHNN công bố tỉ giá trung tâm của VNĐ với USD, tỉ giá tính chéo của USD với một số ngoại tệ khác, đồng thời NHNN cũng sẵn sàng bán ngoại tệ khi cần thiết để ổn định tỉ giá trong biên độ cho phép.

Theo đó, sáng 4-1, NHNN công bố tỉ giá liên ngân hàng mới là 21.896 đồng/USD, tăng 6 đồng/USD so tỉ giá cũ là 21.890 đồng/USD. Với cơ chế tỉ giá mới được công bố hằng ngày cộng với biên độ +/- 3%, các ngân hàng  thương mại có thể giao dịch tỉ giá trần là 22.552 đồng/USD.


Ngày 4-1-2016, cơ chế tỉ giá công bố hằng ngày đã được Ngân hàng Nhà nước thực hiện

Ngày 4-1-2016, cơ chế tỉ giá công bố hằng ngày đã được Ngân hàng Nhà nước thực hiện

Tuy nhiên, lúc 8 giờ 15 phút cùng ngày, các NH thương mại đồng loạt công bố giá mua vào 1 USD là 22.465 – 22.470 đồng, bán ra 22.535 – 22.540 đồng, thấp hơn giá trần từ 12 -17 đồng nhưng vẫn tăng 15 -20 đồng so với giá đóng cửa của năm 2015 là 22.520 đồng.

Theo NHNN, tỉ giá trung tâm được xác định trên cơ sở tham chiếu diễn biến tỉ giá bình quân gia quyền trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, diễn biến tỉ giá trên thị trường quốc tế của một số đồng tiền của các nước có quan hệ thương mại, vay, trả nợ, đầu tư lớn với Việt Nam, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ.

Cách thức điều hành mới cho phép tỉ giá biến động linh hoạt hằng ngày theo diễn biến cung cầu ngoại tệ trong nước, biến động trên thị trường thế giới nhưng vẫn đảm bảo vai trò quản lý của NHNN theo định hướng điều hành chính sách tiền tệ.

NHNN khẳng định việc công bố tỉ giá trung tâm là bước đi tiếp theo trong các biện pháp đồng bộ nhằm nâng cao vị thế của VNĐ, ổn định tỉ giá và thị trường ngoại hối, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

NHNN sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán ngoại tệ khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ và tỈ giá trong biên độ cho phép.

Tin- ảnh: Thy Thơ