HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - Đặt mua báo

World Cup 2022

KHƠI DÒNG VỐN CHO DOANH NGHIỆP (*): Mở đường "hạ cánh mềm" cho trái phiếu

Bộ Tài chính đang khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng những vấn đề pháp lý tồn tại liên quan Nghị định 65/2022 và các quy định về thị trường trái phiếu; Chính phủ sẽ xem xét giải quyết trong tháng 12-2022

KHƠI DÒNG VỐN CHO DOANH NGHIỆP (*): Mở đường "hạ cánh mềm" cho trái phiếu
Xem thêm