Xoay trở trong "mùa" dịch Covid-19 (*): Dệt may, da giày chủ động ứng phó

Nhờ kinh nghiệm từ giai đoạn đầu ứng phó với đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp dệt may, da giày đang tỏ ra khá tự tin xoay chuyển kế hoạch, tìm thị trường mới...

Xoay trở trong "mùa" dịch Covid-19 (*): Dệt may, da giày chủ động ứng phó
Xem thêm