Ngày 10-1, tại hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết công tác thanh tra, kiểm tra là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm qua của ngành.

Theo đó, năm 2019, toàn ngành tài chính đã tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực quản lý thu, chi ngân sách, quản lý, sử dụng vốn đầu tư; quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý giá, chứng khoán, bảo hiểm.

Bên cạnh đó, kiểm tra gần 506,4 ngàn hồ sơ khai thuế, điều tra chống buôn lậu bắt giữ 17,3 ngàn vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan.

Cơ quan thuế thanh kiểm tra, chống chuyển giá gần 42 ngàn tỉ đồng năm 2019 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết năm 2020 sẽ quyết liệt chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế,

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết Thanh tra bộ triển khai 38 cuộc thanh tra, kiểm tra; ban hành 38 kết luận thanh tra, báo cáo kết quả kiểm tra; kiến nghị xử lý về tài chính, với số tiền 2,8 ngàn tỉ đồng. Trong đó, kiến nghị thu nộp ngân sách 1,5 ngàn tỉ đồng (hiện đã thu nộp 1,11 ngàn tỉ đồng).

Về phía cơ quan thuế, đơn vị đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 503,5 ngàn hồ sơ khai thuế, qua đó kiến nghị xử lý 62,66 ngàn tỉ đồng. Trong đó thu vào ngân sách nhà nước 18,45 ngàn tỉ đồng (hiện đã thu nộp 13,5 ngàn tỉ đồng), chống chuyển giá, giảm lỗ 41,6 ngàn tỉ đồng.

Cơ quan Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 4,32 ngàn cuộc, qua đó kiến nghị xử lý thu vào ngân sách nhà nước gần 2,1 ngàn tỉ đồng (đã thu nộp 2 ngàn tỉ đồng).

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã làm tốt vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nắm tình hình địa bàn, thực hiện thành công nhiều chuyên án, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nền sản xuất hàng hóa trong nước, bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Trong năm, đã chủ trì bắt giữ 17,3 ngàn vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan, xử lý thu vào ngân sách nhà nước 481 tỉ đồng. Cơ quan Hải quan đã ban hành quyết định khởi tố 51 vụ án hình sự và chuyển các cơ quan khác kiến nghị khởi tố 164 vụ.

Từ những kết quả đạt được nêu trên, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh năm 2020, ngành tài chính sẽ quyết liệt chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ đọng.

Nhiệm vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành tài chính năm 2020:

- Tăng thu ngân sách nhà nước khoảng 3% so với dự toán Quốc hội giao

- Bội chi ngân sách nhà nước là 3,44% GDP

- Dư nợ công là 54,3 GDP; Nợ chính phủ là 48,5 GDP; nợ nước ngoài của quốc gia là 45,8% GDP.

- Nợ thuế dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước

Minh Chiến