Việc áp dụng thị thực điện tử sẽ tạo thuận lợi cho khách quốc tế đến Việt Nam

Việc áp dụng thị thực điện tử sẽ tạo thuận lợi cho khách quốc tế đến Việt Nam

Theo đó, từ ngày 1-2-2017, người nước ngoài là công dân của 40 quốc gia đến Việt Nam có thể xin cấp thị thực điện tử bằng cách truy cập trang thông tin cấp thị thực điện tử để khai thông tin đề nghị cấp, tải ảnh và trang nhân thân hộ chiếu theo mẫu.

Trong thời gian 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử và phí cấp thị thực, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ xem xét, giải quyết và trả lời cho người đề nghị cấp thị thực điện tử tại trang thông tin cấp thị thực điện tử.

Người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử có thể sử dụng mã hồ sơ điện tử để kiểm tra kết quả giải quyết của Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Trường hợp được cấp thị thực điện tử thì sử dụng mã hồ sơ điện tử để in thị thực.

Đối với đề nghị cấp thị thực điện tử của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh, các đơn vị này phải đăng ký tài khoản điện tử theo quy định và có chữ ký điện tử theo quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn.

Nghị định của Chính phủ cũng quy định cụ thể danh sách 40 quốc gia có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử và danh sách 28 cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Thời gian thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài vào Việt Nam trong 2 năm.

Theo các doanh nghiệp du lịch, việc Việt Nam triển khai cấp thị thực điện tử sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút khách du lịch đến nước ta. Dù việc cấp thị thực điện tử đã triển khai ở nhiều nước trong khu vực nhưng chủ trương này của Chính phủ là bước tiến mới giúp thu hút thêm du khách đến Việt Nam, nhất là tiết kiệm được thời gian, giảm thủ tục làm thị thực cho du khách.

Cùng với việc áp dụng thị thực điện tử, theo một số chuyên gia du lịch, nhà nước cần mở rộng thêm các thị trường được miễn phí thị thực (visa), nhất là các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, một số quốc gia châu Mỹ, châu Âu… để tạo thuận lợi cho du khách quốc tế và gia tăng cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực.

Năm 2016, Việt Nam lần đầu tiên thu hút trên 10 triệu lượt khách quốc tế, vượt mục tiêu đề ra và tăng 26% so với năm trước, phục vụ 62 triệu lượt khách nội địa và tổng thu từ du lịch đạt 400.000 tỉ đồng.

Trong năm 2017, ngành du lịch phấn đấu đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế, 66 triệu lượt khách du lịch nội địa và tổng thu từ khách du lịch đạt 460.000 tỉ đồng.

Thái Phương