Đại hội cổ đông Coteccons, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Dương xin lỗi - Ảnh 1.

Các cổ đông bỏ phiếu tại đại hội cổ đông Coteccons

Tại đại hội cổ đông chiều nay, 30-6, ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Coteccons, cho rằng năm 2017, khi doanh số đi xuống thì bắt đầu xuất hiện quan điểm khác nhau giữa HĐQT và cổ đông lớn do có sự khác biệt về địa lý, văn hoá...

"Nhưng vì lý do gì thì cũng do HĐQT. Với tư cách chủ tịch, tôi xin lỗi các cổ đông. Mong rằng tới đây bản thân tôi làm việc như thế nào thì sẽ rõ ràng, sáng tỏ khi có HĐQT mới, chứ một mình không chứng minh mình minh bạch được"- ông Dương chia sẻ.

Trước đó, hai cổ đông lớn The8th và Kusto đã phản ứng vì cho rằng có sự không minh bạch trong quản trị, điều hành của ông Nguyễn Bá Dương và 2 công ty liên kết là Ricon, Unicons. Đặc biệt, các cổ đông lớn này đã yêu cầu tổ chức đại hội cổ đông bất thường và yêu cầu bãi nhiệm ông Nguyễn Bá Dương và ông Nguyễn Sỹ Công – Tổng Giám đốc Coteccons.

Ông Nguyễn Bá Dương cũng đã có đơn từ nhiệm, rút khỏi HĐQT công ty liên kết là Ricons. Lý do từ nhiệm của ông Dương là không thể hoàn thành tốt vai trò thành viên HĐQT tại Ricons.

Về phía Coteccons, Tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Công và ông Trần Quyết Thắng từ nhiệm Thành viên HĐQT, nhường chỗ cho đại diện 2 cổ đông lớn là The8th và Kusto.

Kết quả, tại đại hội, 2 thành viên HĐQT mới là ông Bolat Duisenov và ông Herwig Guido H. Van Hove đều trúng cử với tỉ lệ cao.

Năm 2020, kế hoạch của Coteccons doanh thu đạt 16.000 tỉ, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 600 tỉ đồng, lần lượt giảm 33% và 16% so với thực hiện năm trước. Với chỉ tiêu trên, HĐQT trình tỉ lệ cổ tức ở mức 30% bằng tiền. Năm 2019, Coteccons đạt 23.733 tỉ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 711 tỉ đồng, giảm đáng kể so với cùng kỳ. Công ty vẫn dự kiến chia cổ tức 2019 ở mức 30% bằng tiền, sẽ thực hiện trong quý 3/2020.

Tin-ảnh: S.Nhung