Sáng nay, 30-6, đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) không thể tiến hành do tỉ lệ cổ phần đăng ký tham dự không đủ túc số.

Lúc 9 giờ 37 phút, ông Trần Ngọc Dũng, trưởng Ban Kiểm soát Eximbank thông báo chỉ có 17,54% số cổ phần có quyền biểu quyết đăng ký tham dự đại hội cổ đông. Trong khi đó, pháp luật và điều lệ hoạt động của Eximbank quy định đại hội cổ đông phải có ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết đăng ký tham dự. Điều này cho thấy nhiều cổ đông lớn đã không tới dự đại hội lần này.

Đây là lần thứ 3 tính từ tháng 4-2019 đến nay, Eximbank bất thành trong việc tổ chức đại cổ đông vì số lượng cổ đông tham dự không đạt tỉ lệ theo quy định.

Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Eximbank lại bất thành - Ảnh 1.

Đại hội cổ đông của Eximbank sáng 30-6

Tuy nhiên, theo kế hoạch, lúc 14 giờ ngày 30-6-2020, Eximbank sẽ tiếp tục tổ chức đại hội cổ đông bất thường để thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số quy định điều lệ hoạt động, gồm các nội dung như sau:

Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp không có đủ cổ đông dự họp, cuộc họp đại hội cổ đông lần 2 phải được triệu tập trong vòng 30 ngày và chỉ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp đại hội cổ đông lần 2 không được tiến hành do không đủ số cổ đông tham dự thì đại hội cổ đông lần 3 có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày và không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự.

Một diễn biến khác, trong phiên giao dịch ngày 29-6 – chỉ một ngày trước khi Eximbank tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và đại hội cổ đông bất thường, trên thị trường chứng khoán cổ phiếu Eximbank (EIB) bất ngờ có lượng giao dịch thỏa thuận lên tới hơn 27,6 triệu cổ phiếu (giá trị gần 483 tỉ đồng).

Lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày, ông Trần Ngọc Dũng, trưởng Ban Kiểm soát (Eximbank) tiếp tục thông báo đại hội đồng cổ đông bất thường cũng không thể diễn ra vì chỉ có 51,92% số cổ phần có quyền biểu quyết đăng ký tham dự. Tỉ lệ này không đủ điều kiện để Eximbank tiến hành đại hội cổ đông vì theo quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của ngân hàng, đại hội cổ đông bất thường phải có 65% cổ phần có quyền biểu quyết đăng ký tham dự.
Tin-ảnh: Thy Thơ