Công ty TNHH một thành viên dầu khí TP HCM (Saigon Petro) vừa có kiến nghị gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính một số nội dung có liên quan đến thuế bảo vệ môi trường và chính sách phát triển xăng sinh học trong thời gian tới. 

Theo Saigon Petro, từ đầu năm 2018 khi cả nước đồng loạt bỏ kinh doanh xăng A92 nên sản lượng tiêu thụ xăng E5 của các doanh nghiệp có tăng lên so với năm 2017 nhưng tỉ trọng chiếm rất thấp. 

Tham khảo những đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn có hệ thống phối trộn xăng E5 thì tỉ trọng bán xăng E5 chỉ khoảng 30% trong tổng số xăng tiêu thụ, còn lại là xăng A95 chiếm khoảng 70%. Trong khi trước đó, xăng A92 chiếm hơn 65%, các doanh nghiệp không có hệ thống phối trộn thì họ thuần túy chỉ kinh doanh xăng khoáng A95, nên tỉ lệ xăng E5 nói chung trên toàn thị trường còn thấp hơn.

Theo số liệu về sản lượng xăng A92 tiêu thụ bình quân từ năm 2017 trở về trước là 500.000 m3/tháng. Nếu tính sản lượng tiêu thụ xăng E5 chỉ bằng 50% lượng xăng A92, 50% lượng xăng A92 còn lại chuyển sang xăng A95 và mức chênh lệch giá giữa xăng E5 và xăng A95 là 1.600 đồng/lít, thì chỉ riêng trong tháng 1 và 2-2018 mức lãng phí xã hội do các phương tiện sử dụng xăng A95 không cần thiết lên tới 400 tỉ đồng/tháng. 

Tuy từng người bỏ thêm chi phí để sử dụng xăng A95 không nhiều nhưng gây lãng phí xã hội rất lớn và không đạt mục tiêu bảo vệ môi trường. Bởi vì, hiện xe máy, thiết bị động cơ có nhu cầu sử dụng xăng RON92 (A92 hoặc E5) nhiều, các loại xe này không cần thiết phải sử dụng xăng A95.

Dân chê xăng E5, doanh nghiệp đề nghị cho bán lại xăng A92 - Ảnh 1.

Sau khi xóa sổ xăng A92, nhiều người tiêu dùng vẫn không chọn xăng E5 mà chuyển sang dùng xăng A95 - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Do đó, Saigon Petro đề nghị Bộ Công Thương, Tài chính nên có tổng hợp số liệu chính thức, nếu sản lượng tiêu thụ xăng E5 thấp, đồng thời có các biện pháp khuyến khích người tiêu dùng sử dụng xăng E5 cũng như các thương nhân trong hệ thống kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu mối đầu tư hệ thống phối trộn xăng E5 lớn. 

"Trong trường hợp áp dụng các biện pháp mà sản lượng xăng E5 vẫn thấp, không đạt được yêu cầu, khi đó mục tiêu đề ra là bảo vệ môi trường không đạt trong việc sử dụng nhiên liệu cho động cơ thì nên cho sử dụng lại xăng RA92 để không bị lãng phí xã hội" - văn bản của Saigon Petro nêu rõ. 

Về giải pháp khuyến khích xăng E5, Saigon Petro đề nghị nên áp dụng thu thuế bảo vệ môi trường trên giá trị tuyệt đối cho từng loại xăng. Cụ thể, bên cạnh việc tăng thuế bảo vệ môi trường xăng khoáng A95 từ 3.000 lên 4.000 đồng/lít cũng cần xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường xăng E5 xuống thêm 500 đồng /lít hoặc tính mức giảm thuế bảo vệ môi trường xăng E5, không tính thuế bảo vệ môi trường xăng E5 theo tỉ lệ ethanol như hiện nay. Mục tiêu là tạo ra chênh lệch giá bán lẻ giữa xăng E5 và A95 khoảng 2.000-2.500 đồng/lít.

Ngọc Ánh