Việc này nhằm phục vụ tốt hơn thị trường khách Nhật Bản - một trong những thị trường trọng điểm truyền thống của du lịch Việt Nam và du lịch TP HCM, từ đó góp phần đạt chỉ tiêu đón khách quốc tế trong năm 2023.

Sở Du lịch TP HCM xác định phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là đào tạo, bồi dưỡng nhân lực có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn, Nhật, Thái Lan, Tây Ban Nha, Đức...

Hiện TP HCM có 7.340 hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ, trong đó có 4.360 hướng dẫn viên du lịch quốc tế. 

T.Phương