Thưc hiện chỉ đạo của UBND TP HCM, Sở Công Thương TP đề nghị các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện hỗ trợ triển khai việc tăng cường kiểm soát việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP.

Theo đó, đề nghị các nơi chủ động nghiên cứu, triển khai đến các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở nghiêm túc thực hiện bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với các lĩnh vực hoạt động, sản xuất, kinh doanh do UBND TP ban hành, triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới" của Bộ Y tế.

Doanh nghiệp phải cam kết và chịu trách nhiệm về phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Các siêu thị phải có cam kết bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát và có các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh không bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Sở Công Thương cũng đề nghị các cơ quan, ban, ngành liên quan, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện hỗ trợ triển khai các đơn vị, doanh nghiệp có cam kết bằng văn bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tổ chức triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch tại cơ sở, thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19, chủ động thực hiện ngay các biện pháp khắc phục (nếu cần thiết) và báo có Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.

T. Nhân