Phòng Thương mại và Công nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa chính thức cho biết ông Jens Ruebbert, Giám đốc điều hành kiêm Tổng Giám đốc Deutsche Bank AG Việt Nam đã chính thức trở thành Chủ tịch EuroCham nhiệm kỳ 2017-2018, thay thế chủ tịch tiền nhiệm là ông Michael Behrens, Tổng giám đốc điều hành của Mercedes-Benz Việt Nam.

Theo tân chủ tịch Jens Ruebbert, các chủ tịch tiền nhiệm Michael Behrens và Nicola Connolly đã hoàn thành xuất sắc việc củng cố nội bộ EuroCham và xây dựng nền tảng để chúng tôi phát triển xa hơn nữa. Đây là năm của Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA), chương trình hoạt động của EuroCham sẽ tập trung vào công tác phổ biến thông tin về EVFTA.

Theo đó, EuroCham sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đảm bảo các thành viên và Tiểu ban Ngành nghề có thể đóng góp ý kiến trong việc thực thi EVFTA sắp tới ở Việt Nam và ở Châu Âu, đồng thời tiếp tục đem lại lợi ích cho tất cả thành viên của cộng đồng EuroCham và đối tác.


Ông Jens Ruebbert, tân chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) nhiệm kỳ 2017 - 2018

Ông Jens Ruebbert, tân chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) nhiệm kỳ 2017 - 2018

Tính đến năm 2016, EuroCham đã có 946 thành viên, tăng 10% so với năm 2015. Ngoài phạm vi hoạt động chính của EuroCham thông qua đối thoại với các cơ quan chức năng Việt Nam, tổ chức này còn tổ chức khá nhiều sự kiện và đẩy mạnh công tác truyền thông.

Trong năm 2017, ngoài mong muốn gia tăng số lượng thành viên, EuroCham còn đặt mục tiêu tăng cường hợp tác với các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức các chương trình, sự kiện phong phú trong lĩnh vực kinh doanh và kết nối cũng như tiếp tục công tác vận động chính sách, hướng tới mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam, tiếp tục xúc tiến và đẩy mạnh những cam kết của các bên liên quan trước thềm EVFTA.

T. Nhân