Eximbank tiếp nối thất bại tổ chức đại hội cổ đông năm 2021 - Ảnh 1.

Eximbank không thể tổ chức đại hội cổ đông do số đăng ký dự họp chưa đủ theo quy định

Sáng 27-4, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Thế nhưng, đến 9 giờ 30 phút,  chỉ có 61 cổ đông đăng ký tham dự đại hội với hơn 512 triệu cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 41,65% số cổ phần có quyền biểu quyết .

Theo điều lệ hoạt động của Eximbank, đại hội cổ đông chỉ được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biếu quyết đăng ký tham dự đại hội. Như vậy, với tỉ lệ 41,65% cổ phần có quyền biểu quyết đăng ký dự họp, Eximbank không đủ điều kiện để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Trước đó, vào ngày 26-4, Eximbank cũng thất bại khi tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 lần 3. Nguyên nhân chỉ có 44,92% cổ phần có quyền biểu quyết thông qua quy chế tiến hành đại hội. Trong khi đó, pháp luật quy định đại hội cổ đông chỉ được diễn ra khi có hơn 50% cổ phần có quyền biểu quyết thông qua quy chế này .

Tuy 9 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đương nhiệm của Eximbank đã hết nhiệm kỳ nhưng do Eximbank nhiều lần liên tiếp không tổ chức thành công đại hội cổ đông, nên việc bầu chọn các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới chưa được thực hiện. Theo đó, HĐQT đương nhiệm của Eximbank tiếp tục điều hành, quản trị ngân hàng này.

Tin - ảnh: Thy Thơ