Ngày 25-3, thông tin từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho hay, cơ quan này đã ban hành Quyết định số 164/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Công ty FLC). Công ty FLC do ông Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo quyết định, Công ty FLC bị phạt tiền 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM).

Bên cạnh đó, phạt tiền mức 200 triệu đồng với công ty FLC và áp biện pháp khắc phục hậu quả buộc cải chính thông tin do công bố thông tin sai lệch. Cụ thể, theo báo cáo tài chính năm 2020 kiểm toán và bán niên năm 2021 soát xét, công ty có giao dịch với các bên liên quan nhưng tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và 2021, công ty trình bày không có giao dịch với bên liên quan.

Công ty còn công bố sai lệch số liệu báo cáo tài chính bán niên năm 2021 soát xét. Cụ thể, báo cáo tài chính này không trình bày số liệu chênh lệch đánh giá tăng tài sản vào thu nhập khác.

Công ty FLC còn bị phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, liên quan đến báo cáo tài chính năm 2019, năm 2020 và 2021. Ngoài ra, với việc không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Công ty FLC còn bị xử phạt 125 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận quyết định, phía FLC cho biết đã thực hiện và chấp hành đầy đủ nội dung xử phạt, đồng thời đã hoàn thành khắc phục các vấn đề liên quan đến công bố bổ sung, cải chính thông tin theo hướng dẫn của UBCKNN. Cùng với đó, việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được doanh nghiệp tiến hành trong kỳ họp Đại hội cổ đông sắp tới.

Minh Phong