Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc khẩn trương thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác sản xuất điện, bảo đảm sức khỏe của CBCNV trực tiếp tham gia sản xuất, EVNGENCO 3 tổ chức cắm trại tập trung sản xuất điện cho một số đơn vị, phân xưởng từ ngày 10-5-2021. Cụ thể, CBCNV ăn nghỉ, sinh hoạt tập trung sau giờ làm việc trong nhà máy. Đây là lần thứ 3 Tổng Công ty thực hiện cắm trại tập trung từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện.

Theo đó, Tổng Công ty chỉ đạo Công ty Nhiệt điện Mông Dương tổ chức sinh hoạt tập trung cho 207 người lao động, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ 143 người và Phân xưởng sửa chữa của Công ty EPS tại Mông Dương 82 người, tại Phú Mỹ là 97 người. Đây là lực lượng trực tiếp sản xuất điện, tham gia sửa chữa thường xuyên của các đơn vị thuộc Tổng Công ty.

Gần 600 CBCNV của EVNGENCO 3 cắm trại tập trung - Ảnh 1.

Lực lượng vận hành tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ thực hiện cắm trại tập trung sản xuất điện

Các đơn vị trang bị đầy đủ các vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết, phân công lực lượng hậu cần, CBCNV được hướng dẫn tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn, đo thân nhiệt. Các ca trực được tổ chức bảo đảm luân phiên, có dự phòng, hết ca thì quay lại khu tập trung. Trong suốt thời gian này, tất cả nhà máy phải thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa duy trì ổn định bảo đảm sản xuất 24/24h, đáp ứng tốt phương thức huy động của Điều độ Hệ thống điện quốc gia, góp phần cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, vừa phòng chống dịch Covid-19 không để lây lan vào các nhà máy, cơ sở sản xuất.

P.An